INDEX DES PERSONNAGES

[A] [B] [C] [D] [E] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X]  Y  [Z] [@]

(Ya)-(Ye)-(Yg)-(Ys)

±-Y
    
[X]

- (Ya)
±Yake Lakang
    
[lcn]  [lcn]

- (Ye)
±les yeux
    
[eye]  [eye]  [eye]  [eye]  [eye]  [eye]  [eye]  [eye]  [eye]  [eye]  [ora]  [ora]

±leurs yeux
    
[eye]

±mes yeux
    
[eye]  [eye]  [eye]

±ses yeux
    
[eye]

±les yeux creux
    
[eye]

±des yeux de braise et de glacier
    
[ora]

±les yeux des hommes
    
[eye]

±mes yeux clos
    
[eye]

±mes yeux de réseau
    
[eye]

±nos yeux délavés
    
[eye]

±ses yeux perçants
    
[eye]

±les yeux vairons
    
[eye]

- (Yg)
±Yggdrasil
    
[tre]

- (Ys)
±Ysengrin
    
[X]

- (Yv)
±les yvrongnes
    
[X]

Soit 31 entrées réparties sous 17 rubriques pour cette lettre, et pour le total de l'Index : 18 895 entrées pour 9 971 personnages en tout.